Общи условия за ползване

1. Определения

При тълкуването и прилагането на настоящите общи условия термините, посочени по‐долу ще имат следното значение:
1.1 Адресът на електронната поща на “ГРАЦИЕЛА” ДЗЗД(наричан по-долу "Доставчик"): sales@etiketbg.com
1.2 „Уебсайт/сайт” е онлайн присъствие в Интернет, организирано от една или повече уеб-страници, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или друг стандартизиран протокол.
1.3 Сайтът WWW.ETIKETBG.COM представлява информационно средство, чрез което се извършва възмездно предоставяне на стоки от разстояние чрез използването на електронни средства след изричното заявление от страна на клиента.
1.4 “Потребител” е всяко дееспособно физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
1.5 „E‐mail” е посочен от клиента електронен пощенски адрес, с който клиентът се регистрира и идентифицира в сайта на Доставчика.
1.6 “Цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В продажната цена не са включени разходите за доставка, те за сметка на Клиента, която се калкулира отделно.
1.7 „Форсмажорни обстоятелства” са непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, възпрепятстващи изпълнението на договора на някоя от страните.
1.8 “Предоставяне на услуги чрез електронни средства” е предоставянето на услуги, при което всяка от страните използва устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като услугата изцяло се осъществява чрез използване на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства.
1.9 “Предоставяне на услуги от разстояние” е предоставянето на услуги, при което страните не се намират едновременно на едно и също място.
1.10. “По изрично изявление на получателя на услугата” означава, че стоката или услугата се осигуряват при изрично заявяване на желание за ползване от страна на получателя.
1.11 ”Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове” е процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

2. Предмет

2.1 "Доставчика" предоставя възмездно стоки от разстояние чрез електронни средства след изричното изявление от страна на клиента.
2.2 Срещу предоставените от "Доставчика" стоки, клиентът заплаща продажна цена, съгласно условията и сроковете на настоящите общи условия и всички евентуални изменения на последните, които са надлежно оповестени на сайта на "Доставчика".
2.3 С оглед обновяването и усъвършенстването на стоките, "Доставчика" запазва правото си на едностранна промяна в параметрите и характеристиките на предлаганите стоки, както и на съответна промяна в настоящите общи условия, за което се задължава да информира клиентите си чрез публикуване на информация на сайта на "Доставчика".

 

3. Изискване за регистрация на клиент

Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка през магазина за електронна търговия WWW.ETIKETBG.COM, трябва да попълни и потвърди верността на данните във формата за регистрация. Регистрацията в сайта на "Доставчика" е предпоставка за получаването на право на клиента да извършва заявки, съответно да сключва договор за покупко‐продажба с "Доставчика".
3.1 Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от клиента, при която клиентът изразява волята си за съгласие с настоящите общи условия.
3.2 При попълване на данните съгласно изискванията в регистрационната форма, клиентът се задължава да посочва вярна и точна информация, която позволява нормална и коректна комуникация между “Доставчика" и клиента.
3.3 В случай че клиентът предостави невярна или неточна информация, което възпрепятства комуникацията между “Доставчика” и клиента и валидното извършване на заявки, “Доставчика” има право едностранно без да носи каквато и да е отговорност да прекрати настоящия договор и да преустанови регистрацията на клиента в сайта.
3.4 При регистрацията си в сайта, Клиентът посочва Име, Адрес, Град, Пощенски код, Телефон и и‐мейл.
3.5 С извършване на регистрацията клиентът дава своето съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията, да бъдат използвани и съхранявани от “Доставчика” за целите на настоящите общи условия.

 

4. Цена и плащане

Цените на стоките са в Български лева (BGN) с включен ДДС. Обявената за всеки един продукт цена е валидна за съответната разфасовка (количество еднообразни артикули в единична опаковка), която зависи от вида на продукта и НЕ ВКЛЮЧВА разходите за доставка. Клиентът има възможност сам да калкулира разходите по доставката чрез добавената връзка към калкулатора на куриерска фирма „ЕКОНТ Експрес” ЕООД. Куриерска фирма „ЕКОНТ Експрес” ЕООД се използва за доставка на всички поръчки на територията на страната.

Магазин WWW.ETIKETBG.COM не публикува информация за наличността на продаваните стоки. Голяма част от артикулите са на склад, но информация за точното количество от даден артикул не се публикува. Когато обработваме Вашата поръчка, ние ще Ви информираме при проблем с наличността и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул.

 

5. Доставка на продуктите

Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма „ЕКОНТ Експрес” ЕООД на посочения от клиента адрес за доставка в съответствие с посочените цени в Тарифата за доставка на куриерска фирма „ЕКОНТ Експрес” ЕООД.
Срок на доставка: Срокът на обработка и доставка е 2(два) работни дни. В случай на голямо търсене или непредвидено затруднение при обработване на поръчките срокът може да се удължи. При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката, клиентът ще бъде своевременно уведомен на посочения телефон за контакти.

 

6. Правила за използване на сайта

“ГРАЦИЕЛА” ДЗЗД (наричан по‐долу “Доставчик”), като създател и собственик на този интернет сайт (наричан по‐долу “Сайт”) www.ETIKETBG.com Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Сайт и са само за лична употреба с нетърговска цел. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки, патенти или други законови разпоредби.
Всяко неправомерно и неоторизирано използване на някои от горепосочените обекти на интелектуална собственост ще бъде считано за нарушение на права и ще доведе до ангажиране на гражданска и/или наказателна отговорност.

 

7. Права и отговорности на страните

Задълженията на “Доставчика” по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения/договори с производителите, вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.
 “Доставчика” има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като www.ETIKETBG.com не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

 

8. Ограничение на отговорността

“Доставчика”, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е претърпени вреди и щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение от www.ETIKETBG.com за възможност да възникнат такива вреди.

 

9. Политика за защита на клиентските данни. Информация от потребителите

9.1 “Доставчика” събира от клиентите си данни в процеса на покупка. Пазаруването в www.ETIKETBG.com е обвързано с регистрация или подаване на данни за бърза поръчка (без регистрация). “Доставчика” използва личната информация, с цел да установи по‐добре Вашите нужди и интереси и така да можем да Ви предоставим услуги с по‐добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да Ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с Вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.
9.2 “Доставчика” не предоставя клиентските данни на трета страна. Събираните от “Достачика” данни са:

  • клиентски данни, необходими за доставка;
  • клиентски данни, необходими за предварителна регистрация на клиента.

9.3 “Доставчика” не желае да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт.
9.4  Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до www.ETIKETBG.com с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.

 

10. Промяна на цени на стоки

“Доставчика” има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на направената поръчка. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, “Доставчика” има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата.

 

11. Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт са търговски марки и са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

 

12. Общи бележки

“Доставчика” управлява този Сайт от офиса си в гр.София, България. “Доставчика” декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България.
“Доставчика” може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикацията. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

 

13. Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП и ЗЕТ, ние от “ГРАЦИЕЛА” ДЗЗД сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната
информация:

  • Нашите данни са – “ГРАЦИЕЛА” ДЗЗД, гр. Варна 9000, ул.”Гаврил Кръстевич” №5, тел. 0884 484688, e‐mail: sales@etiketbg.com . ЕИК по Булстат : 176223683
  • Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
  • Цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС и е посочена на страниците за представяне на съответния продукт.
  • Плащането на стоките е с наложен платеж, освен в случаите на други договорни отношения между “ГРАЦИЕЛА” ДЗЗД и клиента.
  • Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките при пазаруване с опция ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА. При плащане с наложен платеж клиентът заплаща стойността на куриерската услуга на куриера.
  • Клиентът има възможност сам да калкулира разходите по доставката чрез добавената функция за калкулиране на цена на конкретната доставка чрез услугите на куриерска фирма „ЕКОНТ Експрес” ЕООД.
  • Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
  • Начинът за Доставка е с куриер, освен в случаите на други договорни отношения между “ГРАЦИЕЛА” ДЗЗД и клиента.

 

14. Отказ от стоката

14.1 Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от получаване на стоките в случай, че те не са използвани, не е нарушавана целостта на опаковката им и във вида, в който са получени при условията по чл.55 от ЗЗП. При отказ от страна на потребителя да приеме пратката/ стоката той е длъжен да я изпрати за собствена сметка обратно на www.ETIKETBG.com в 7 (седем) дневен срок.

14.2 Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазин www.ETIKETBG.com и това да стане преди да изтичането на срока по чл. 50 ЗЗП . Разходите за куриерски услуги по получаване и връщане на стоката са за сметка на клиента.

За да упражни правото си на отказ потребителя трябва да уведоми продавача за решението си да се откаже от поръчката/договора с недвусмислено заявление. Потребителя може да ползва всяка форма на изявление, която да носи информация достатъчна за идентифицирането на потребителя и поръчаната от него стока.

14.3 При получаване купувачът трябва да прегледа стоката и ако не отговаря на изискванията да уведоми незабавно интернет магазина. Ако купувачът не направи това, стоката се смята за одобрена, като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

14.4 При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

14.5 В случаи, че www.ETIKETBG.com не може да изпълни задълженията си, поради това, че не разполага с поръчаните стоки, ние сме длъжни да уведомим потребителя и да възстановим платените от него суми в срок до 30 (тридесет) дни от датата, на която е следвало да изпълним задължението си по поръчката на клиента.

 

15. Правно регулиране

Приложимото право в отношенията между "Доставчика" /www.ETIKETBG.com/ и потребителите в този интернет магазин е Българското законодателство.
За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените по-долу е‐mail и телефон.
За случаи, неуредени в Общите условия за пазаруване се прилага ЗЗД.

                                                                              
Използвани съкращения:
ЗЗП – Закон за защита на потребителите
ЗЕТ – Закон за Електронната търговия
ЗЗД – Закон за задълженията и договорите

 

20 Януари 2021 г.


“ГРАЦИЕЛА” ДЗЗД, ЕИК: 176223683

гр.Варна, ул. "Гаврил Кръстевич" №5
e-mail: sales@etiketbg.com
тел.: +359 884 484688